Αειφόρος ανάπτυξη & επιχειρηματικότητα

Η ΟικοΜ διαθέτει πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση, στο διοικητικό και επιστημονικό συντονισμό, στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και εξωτερικού εμπειρογνώμονα σε προγράμματα σχετικά με την αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάπτυξη συμβατών οικονομικών δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχές.

Με ένα δίκτυο συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων και με εμπειρία στο συντονισμό διεπιστημονικών ομάδων, η ΟικοΜ συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα δράσης για το περιβάλλον και καταρτίζει σχετικές προτάσεις για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στα σημαντικά έργα του τομέα συγκαταλέγονται μελέτες στρατηγικής για τη χρηματοδότηση των προστατευόμενων περιοχών, συμμετοχή σε διεθνείς τεχνικές συναντήσεις και αναζήτηση καλών πρακτικών, μελέτες και έρευνες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και την αειφορία.

Επιλεγμένα έργα: