Ερμηνεία περιβάλλοντος & προβολή

Η ΟικοΜ διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στη δημιουργία υψηλής ποιότητας παραδοτέων στον τομέα της ερμηνείας περιβάλλοντος.

Η δυνατότητα σχεδιασμού επεμβάσεων στο φυσικό χώρο (σχεδίαση μονοπατιών και πινακίδων σήμανσης, υπαίθρια συστήματα ερμηνείας), η δημιουργία χώρων προβολής (μουσεία, κέντρα προβολής) και η παραγωγή υποστηρικτικού ενημερωτικού υλικού (έντυπου και ψηφιακού) εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιφερειακής  ανάπτυξης προσαρμοσμένο στις ειδικές απαιτήσεις και τοπικές συνθήκες.

Σε συνεργασία με μια ομάδα αξιόλογων συνεργατών (μουσειολόγων, αρχιτεκτόνων, μουσειογράφων, γραφιστών, φωτογράφων, μουσειοπαιδαγωγών) σχεδιάζουμε, οργανώνουμε και εγκαθιστούμε θεματικούς χώρους αναφοράς για το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την παραγωγή.

Από τη βασική σύλληψη μέχρι την υλοποίηση μία είναι η βασική συνιστώσα: η δημιουργία χώρων στους οποίους προάγεται ο πολιτισμός και η δημιουργία, στους οποίους αναδεικνύεται το φυσικό και πολιτιστικό τοπίο, στους οποίους προβάλλεται η τοπική παραγωγή ως αναπόσπαστο στοιχείο της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του κάθε τόπου.

Στα σημαντικά έργα του τομέα συγκαταλέγεται ένας σημαντικός αριθμός Κέντρων Πληροφόρησης για τη Φύση και τις προστατευόμενες περιοχές, εμβληματικά Κέντρα προβολής της παραγωγής, της τοπικής παράδοσης και ιστορίας, υπαίθριοι χώροι ερμηνείας περιβάλλοντος σε πολλές περιοχές της χώρας.

Επιλεγμένα έργα: