Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι «Αναβάθμιση των συστημάτων ερμηνείας περιβάλλοντος και υποδομών προσέλκυσης επισκεπτών του Φ.Δ.Λ.Π., με σκοπό την προστασία και ανάδειξη της Προστατευόμενης Περιοχής», και αφορά στην αναβάθμιση και στη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας καθώς και στον εμπλουτισμό των υπηρεσιών που προσφέρονται στο Κέντρο Πληροφόρησης Λίμνης Παμβώτιδας που λειτουργεί στο Νησί των Ιωαννίνων με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας του.

Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε η ένωση εταιρειών «ΟικοΜ ΕΠΕ – TETRAGON ΑΕ».

Στα αντικείμενα του έργου περιλαμβάνονται:

  • Η δημιουργία μιας πολύγλωσσης ιστοσελίδας για την προβολή των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου Πληροφόρησης και του Πάρκου Ερμηνείας Οικοσυστήματος λίμνης Παμβώτιδας του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας,
  • Η παραγωγή και εγκατάσταση ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού σε οθόνη αφής,

Ενδεικτικές οθόνες του παιχνιδιού 

  • Η δημιουργία ενός DVD για την προβολή των δράσεων του ΦΔΛΠ (παραγωγή βίντεο, επεξεργασία και προσθήκη ψηφιακής μορφής εκδόσεων ΦΔΛΠ),

Δείγμα παραγωγής βίντεο

  • Η εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος ακουστικής ξενάγησης για τους επισκέπτες του Κέντρου Πληροφόρησης (προμήθεια συσκευών και παραγωγή ηχητικών αρχείων σε ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά) και
  • Η αναβάθμιση των δύο υφιστάμενων ακουστικών συστημάτων (προμήθεια εξοπλισμού και παραγωγή νέων αρχείων αφήγησης σε ελληνικά και αγγλικά).