Το πρόγραμμα ΒίκιΚύθνος αποτέλεσε ένα σύνολο δράσεων και εργαστηρίων εκπαιδευτικού και συνεργατικού χαρακτήρα, με πεδίο εφαρμογής την διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια της Βικιπαίδεια (Wikipedia). Σκοπός του προγράμματος ήταν η εκμάθηση συγγραφής και ο εμπλουτισμός των λημμάτων στην Βικιπαίδεια που σχετίζονται με το νησί της Κύθνου.

Η ΟικοΜ ΕΠΕ συμμετείχε στην δημιουργία λημμάτων σχετικά με την φύση της Κύθνου, τα οποία εμπλουτίστηκαν με φωτογραφικό υλικό που συνέλεξαν οι συνεργάτες της κατά τις επισκέψεις τους στο νησί. Φωτογραφήθηκαν τοπία, φυτά και ζώα από διάφορες περιοχές του νησιού, με έμφαση στην περιοχή του δικτύου Natura 2000 «Βορειοδυτική Κύθνος: Όρος Αθέρας – Ακρωτήριο Κέφαλος και Παράκτια Ζώνη» (κωδικός GR4220010).

Η ΟικοΜ δημιούργησε λήμματα για την προστατευόμενη περιοχή, την πανίδα, την χλωρίδα και τον σχηματισμό tombolo του νησιού στην Βικιπαίδεια, καθώς και λήμματα στο Wikispecies για το είδος Silene cythnia και το υποείδος Fritillaria obliqua subsp. tuntasia.

Βαλκανοβάτραχος (Pelophylax kurtmuelleri – αριστερά) και αιγαιόσαυρα (Podarcis erhardii – δεξιά) στην προστατευόμενη περιοχή της Κύθνου

Επιπλέον, ο διευθυντής της ΟικοΜ ΕΠΕ, κ. Ευάγγελος Παππάς, παρέδωσε ομιλία σε ημερίδα που διοργανώθηκε στο Δημαρχείο της Κύθνου, στις 2 Απριλίου του 2022, σχετικά με το φυσικό περιβάλλον του νησιού. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία παρακάτω:

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία PostScriptum Πληροφορική Επικοινωνίας Ε.Π.Ε. από τον Δήμο Κύθνου. Μάθετε περισσότερα για το έργο παρακάτω:

https://www.wikikythnos.gr/