Οι εγκαταστάσεις του πρώην Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρχανών αποτελούν έναν ιστορικό χώρο, που πιστοποιεί τη σχέση της περιοχής με την πρωτογενή παραγωγή και ιδιαίτερα με το κρασί, αλλά και το λάδι.

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση της προκαταρκτικής μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης για τα σχεδιαζόμενα μουσεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρχανών. Τα σχεδιαζόμενα μουσεία για τον χώρο είναι το Βιομηχανικό Μουσείο Οίνου, το Ψηφιακό Μουσείο Μινωικού Πολιτισμού και το Ψηφιακό Μουσείο Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας Κρητικής Διατροφής και Ευ Ζην.

Στόχος της μελέτης αποτελεί η σύνθεση και διατύπωση της πρότασης ανάδειξης του χώρου, του σκεπτικού και των στόχων προσέγγισης. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται:

  1. Η σύνθεση της κεντρικής μουσειολογικής ιδέας,
  2. Ο αποσαφηνισμός της αποστολής και του οράματος των μουσείων,
  3. Η επιλογή της μουσειολογικής αφήγησης και των επιμέρους θεματικών
  4. Η αποτίμηση του πιθανού εκθεσιακού υλικού, όπως μηχανολογικός εξοπλισμός, πηγές και τεκμήρια.

Ενδεικτικές εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρχανών

Ο εργοδότης είναι η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.