Το Μάρτιο του 2020, όταν κι ο πλανήτης δοκιμαζόταν από την πανδημία COVID-19 και η πλειοψηφία των πολιτών παρέμενε σπίτι εφαρμόζοντας μέτρα για την αντιμετώπιση της, γεννήθηκε μια ιδέα:

Να προβληθεί η Φύση της Ελλάδας, μέσω των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας. 

Η εταιρεία ΟικοΜ ΕΠΕ, αντιλαμβανόμενη την υψηλή οικοτουριστική αξία των προστατευόμενων περιοχών στη χώρα, αλλά και τη χρησιμότητα των ψηφιακών εργαλείων γιατην ανάδειξή της, πήρε την πρωτοβουλία για την κατασκευή της ιστοσελίδας Explore Natura Greece.

Στόχος αυτής της ψηφιακής περιήγησης είναι η ανάδειξη των επιμέρους υποδομών και υπηρεσιών που προσφέρονται στις προστατευόμενες περιοχές και η παρότρυνση διαφορετικών ομάδων επισκεπτών για νέες εμπειρίες στη φύση.

Η επιμέλεια του εποπτικού υλικού πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη υποστήριξη των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, ενώ η εταιρεία ΟικοΜ ΕΠΕ ανέλαβε τη συλλογή και επεξεργασία του υλικού καθώς και την οργάνωση του εγχειρήματος συνολικά.

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα προωθείται και μέσω του Digital Solidarity, μια ψηφιακή πλατφόρμα που έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση καλώντας επιχειρήσεις και φορείς να διανέμουν δωρεάν ψηφιακά εργαλεία στο ευρύ κοινό.