Το έργο αφορούσε στο σχεδιασμό, στην κατασκευή και στην εγκατάσταση 36 πινακίδων ερμηνείας διάφορων μεγεθών και μορφών, όπως πινακίδες ερμηνείας, τοτεμ, αναλόγια.

Η επιλογή των θέσεων εγκατάστασης πραγματοποιήθηκε με γνώμονα την ουσιαστική ανάδειξη και προβολή των σημαντικών θέσεων Φύσης και Πολιτισμού στο Άστρος και στο Παράλιο Άστρος (Δήμος Βόρειας Κυνουρίας), στο Λεωνίδιο και στην Πλάκα (Δήμος Νότιας Κυνουρίας).

Στο πλαίσιο του έργου, σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Νότιας Κυνουρίας Κιόσκι Ενημέρωσης στο Λεωνίδιο.