Σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην οργάνωση και στη δημιουργία υποδομών περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επισκεπτών.

Αντικείμενα του Έργου αποτελούν:

  • Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του χώρου πολλαπλών δραστηριοτήτων (ισόγειο)
    • Σχεδιασμός της λειτουργίας του χώρου.
    • Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία του χώρου.
  • Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η παραγωγή και η εγκατάσταση του εκθεσιακού χώρου (1ος όροφος)
    • Σχεδιασμός, οργάνωση, κατασκευή και εγκατάσταση του Συστήματος Ερμηνείας και ειδικότερα των εκθεματικών επιφανειών, των προθηκών – βιβλιοθηκών, των ανοιχτών εκθετηριών, των σκηνογραφιών, των σχεδιοθηκών.
    • Σχεδιασμός, οργάνωση, προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων οπτικοακουστικών μέσων.