Αντικείμενο του έργου ήταν η προκαταρκτική εκτίμηση της παρούσας κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων αμμοθινικών οικοσυστημάτων (2110, 2120 και 2250) και του βαθμού απόκλισής τους από την επιθυμητή, στις προστατευόμενες περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου «Natura 2000», για τις θέσεις που αυτοί εντοπίζονται και ανήκουν σε περιοχές χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας (Εκβολές Ευρώτα, περιοχή Βρονταμά και θαλάσσια περιοχή Λακωνικού κόλπου – GR2540003, Περιοχή Νεάπολης και νήσος Ελαφόνησος – GR2540002).

Σκοπός ήταν να διατυπωθούν οι αναγκαίες διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και αποκατάστασης των αμμοθινικών συστημάτων, καθώς και η παρακολούθηση / επίβλεψη των εργασιών υλοποίησης επιλεγμένων προτάσεων.

Οι προτεινόμενες δράσεις αφορούσαν γενικά στη διαχείριση των επισκεπτών και στον περιορισμό των πιέσεων από την ανθρώπινη δραστηριότητα όπως η ρύπανση και η εξάπλωση εισβλητικών ξενικών ειδών που οδηγούν στην υποβάθμιση των αμμοθινικών οικοτόπων. Έτσι προσδιορίστηκαν και προτάθηκαν συγκεκριμένα έργα προς υλοποίηση που γενικά αφορούσαν σε:

  1. Αποκατάσταση εκβολών και παρόχθιας ζώνης
  2. Αποκατάσταση μικρών υγροτόπων
  3. Τοποθέτηση κάδων συλλογής απορριμμάτων
  4. Εγκατάσταση μη σταθερών διαδρόμων για την κατεύθυνση της κίνησης των επισκεπτών στους αμμοθινικούς τύπους οικοτόπων
  5. Έλεγχο της πρόσβασης τροχοφόρων προς τα παραλιακά μέτωπα
  6. Αποκατάσταση των αμμοθινών
  7. Εκρίζωση ξενικών εισβολικών ειδών
  8. Συλλογή και αποθήκευση γενετικού υλικού του Juniperus macrocarpa
  9. Παρακολούθηση μετατόπισης των αμμόλοφων

Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Δρ. Παναγιώτης Δημόπουλος.

Ομιλία του Δρ. Παναγιώτη Δημόπουλου για το έργο στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασιάς στις 28 Σεπτεμβρίου του 2020 στο Πνευματικό Κέντρο Σπάρτης