Ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς είναι παγκοσμίως φημισμένος για την περιβαλλοντική και αισθητική του αξία. Αποτελεί Απόθεμα Βιόσφαιρας της UNESCO και έχει λάβει τιμητική διάκριση από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης, έχοντας ως γνώμονα την βελτίωση και εκσυγχρονισμό της εμπειρίας των επισκεπτών, έχει αναθέσει στην ΟικοΜ ΕΠΕ την διαμόρφωση ενός υπαίθριου επαυξημένου συστήματος ερμηνείας του περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας τεχνολογία Bluetooth Low Energy (BLE).

Για την υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθούν εργασίες πεδίου και επισκέψεις στις προκαθορισμένες διαδρομές, σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης. Συνολικά θα σχεδιαστούν επτά (7) διαδρομές, για καθεμιά εκ των οποίων θα πραγματοποιηθεί χαρτογράφηση και συλλογή φωτογραφικού υλικού, καθώς και εγκατάσταση πομπών Bluetooth.

Τα αντικείμενα του έργου διακρίνονται σε δύο ενότητες:

  • Σχεδιασμός και εγκατάσταση πινακίδων υποδοχής.
  • Σχεδιασμός ψηφιακής εφαρμογής για λειτουργικά συστήματα έξυπνων συσκευών Android και iOS, βασισμένη στην τεχνολογία πομπών Bluetooth Low Energy (Beacons) και εγκατάσταση των απαιτούμενων πομπών.

Η ανάπτυξη συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος, εκτός από  τα άμεσα οφέλη που θα έχει για τους επισκέπτες, μέσω της λήψης προσανατολισμένων πληροφοριών παράλληλα με το βίωμα και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, θα δημιουργήσει ταυτόχρονα και ένα καινοτόμο σύστημα περιβαλλοντικής πληροφόρησης σε σημαντική έκταση.

Εγκαταστάσεις Πομπών

Εγκαταστάσεις Πινακίδων

Δημοσιευμένη Εφαρμογή

“Ovgoro”