Το έργο με τίτλο «Υπηρεσίες εφαρμογής μέτρων ετήσιας (2021-2022) διαχείρισης καλαμιώνα (Τ.Ο. 72A0) στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης-Ζώνη Ειδικής Προστασίας – Λίμνη Στυμφαλία (κωδικός: GR 2530002)» είχε ως στόχο τη διαχείριση του καλαμιώνα στη λίμνη Στυμφαλία, ως μέσο για την διατήρηση της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής.

Η διαχείριση του καλαμιώνα με κοπή εξυπηρετεί την αύξηση της μωσαϊκότητας του οικοσυστήματος της λίμνης, ενώ παράλληλα, με την απομάκρυνση ποσοτήτων βιομάζας, μειώνονται οι παράγοντες δημιουργίας συνθηκών ευτροφισμού.

Το έργο αποτέλεσε συνέχεια των εργασιών του υλοποιηθέντος προγράμματος Life-Stymfalia «Αειφόρος Διαχείριση και Χρηματοδότηση της Βιοποικιλότητας των Υγροτόπων: Η περίπτωση της Λίμνης Στυμφαλία» και διακρίθηκε στα παρακάτω στάδια:

  • Αρχική ορνιθολογική έκθεση
  • Εργασίες κοπής καλαμιώνα
  • Παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης

Οι εργασίες κοπής πραγματοποιήθηκαν το διάστημα Σεπτέμβριος – Οκτώβριος του 2022, σε συνολικά 100 περίπου στρέμματα καλαμιώνα. Στη συνέχεια, η βιομάζα που προέκυψε από την κοπή του καλαμιώνα, συλλέχθηκε και μεταφέρθηκε σε καθορισμένο αγροτεμάχιο πλησίον της λίμνης.