Η εταιρεία

Η ΟικοΜ Μελετητική Περιβάλλοντος ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2007 από μια ομάδα επιστημόνων με σημαντική και πολυετή εμπειρία στους τομείς της προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος. Η εταιρεία διαθέτει μελετητικό πτυχίο τάξης Δ’ στη κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) και μελετητικό πτυχίο τάξης Γ’ στην κατηγορία 26 (Αλιευτικές Μελέτες).

Οι εταίροι της ΟικοΜ, πριν την ίδρυσή της, είχαν συνεργαστεί για πάνω από 10 έτη στην εταιρεία ΟΙΚΟΣ-Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος ΕΠΕ.

Από τους εταίρους ο Ευάγγελος Παππάς ήταν επίσης κύριος εταίρος (50%) και διαχειριστής της ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ. Η ΟικοΜ έχει αναλάβει το σύνολο σχεδόν των μελετητικών αντικειμένων, ενώ δραστηριοποιείται και στα άλλα κύρια αντικείμενα της ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ.

Σκοπός της εταιρείας είναι

  • Η υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων και η αξιολόγησή τους όσον αφορά την περιβαλλοντική τους εφικτότητα αλλά και τις δυνατότητες επανασχεδιασμού, ώστε η επένδυση να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά.
  • Η υποστήριξη φορέων της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης για το σχεδιασμό, οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων πράσινης ανάπτυξης σε προστατευόμενες περιοχές.
  • Η υποστήριξη φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών στο σχεδιασμό, την εφαρμογή της διαχείρισης, την παρακολούθηση παραμέτρων και στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος, το σχεδιασμό προγραμμάτων και έργων οικοτουρισμού, διαχείρισης επισκεπτών και ερμηνείας περιβάλλοντος.
  • Η εκπόνηση και η επίβλεψη μελετών και συναφών υπηρεσιών σχετικά με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
  • Η ανάπτυξη προγραμμάτων έρευνας και παρακολούθησης φυσικών παραμέτρων.

Η εταιρία ΟικοΜ ΕΠΕ εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με:

  • το πρότυπο ISO 9001: 2015 (Αριθμός Μητρώου Πιστοποιητικού 041 14 0256)
  • και το πρότυπο ISO 14001: 2015 (Αριθμός Μητρώου Πιστοποιητικού 042 19 00 39)

για τα πεδία εφαρμογής:

  • Μελέτες, Έρευνες και Υπηρεσίες Διαχείρισης και Διατήρησης Περιβάλλοντος
  • Υπηρεσίες Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Συστημάτων Ερμηνείας Περιβάλλοντος & Πολιτισμού
  • Υπηρεσίες για Υποδομές και Εξοπλισμό Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Μουσειακών Εκθεσιακών Χώρων