Σκοπός του έργου ήταν η αναβάθμιση του πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος του Δήμου Ελασσόνας και η ανάδειξη του Αποθέματος Βιόσφαιρας Ολύμπου με τη χρήση σύγχρονου υλικού ερμηνείας.

Αντικείμενα του έργου ήταν ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η κατασκευή και η εγκατάσταση:

  • εκθεματικών επιφανειών, αναπαραστάσεων και διοραμάτων – σκηνογραφιών
  • των απαραίτητων οπτικοακουστικών μέσων και διαδραστικών εφαρμογών
  • του εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία Εκθετηρίου – Χώρου Υποδοχής

Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε η ένωση εταρειών «ΟικοΜ ΕΠΕ – TETRAGON ΑΕ».