Ο Πάρνωνας φιλοξενεί τον σημαντικότερο πληθυσμό δενδρόκεδρου (Juniperus drupacea) στην Ελλάδα. Η χώρα μας αποτελεί την μοναδική περιοχή κατανομής του είδους στην Ευρώπη. Ο Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, αντιλαμβανόμενος την υψηλή οικολογική αξία του είδους, αλλά και την ελλιπή γνώση σχετικά με την αναπαραγωγική του βιολογία, υλοποιεί σε πιλοτική κλίμακα την παρακολούθηση των φυσικών οικοσυστημάτων του.

Το έργο με τίτλο «Δράσεις για την εκτίμηση της δομής και της δυναμικής των πληθυσμών δενδρόκεδρου (Juniperus drupacea) και της αναπαραγωγικής βιολογίας του είδους» έχει ως απώτερο σκοπό την εκτίμηση της φυσικής αναγέννησης, τη χαρτογράφηση και τη μελέτη της δομής των πληθυσμών του δενδρόκεδρου στον Πάρνωνα

Η ΟικοΜ ΕΠΕ έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου, το οποίο θα συμπεριλάβει:

  • Βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τη βιολογία και οικολογία του είδους
  • Καταγραφή της γεωγραφικής κατανομής του είδους στις δύο Ειδικές Ζώνες Διατήρησης: α) Κορυφές όρους Πάρνωνα και περιοχή Μονής Μαλεβής, β) Μονή Έλωνας και Χαράδρα Λεωνιδίου – Σπήλαιο Μάνα και Γαλάζια Λίμνη
  • Εκτίμηση της δομής και δυναμικής των πληθυσμών δενδρόκεδρου μέσω εποχιακών επισκέψεων και αναλύσεων στο πεδίο
  • Μελέτη της αναπαραγωγικής βιολογίας του είδους μέσω εργασιών πεδίου και εργαστηριακών πειραμάτων

Το πρόγραμμα αναμένεται να έχει τόσο διαχειριστικές, όσο και επιστημονικές προεκτάσεις, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός εργαλείου λήψης διαχειριστικών μέτρων για τους πληθυσμούς του δενδρόκεδρου στην Ελλάδα, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα.

Τον Οκτώβρη και Νοέμβρη του 2020 πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στη περιοχή του Πάρνωνα για καταγραφή και συλλογή δεδομένων. Ορισμένες φωτογραφίες από τις επισκέψεις βρίσκονται παρακάτω.

Ομιλία της Δρ. Ευαγγελίας Δασκαλάκου για το έργο στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασιάς στις 28 Σεπτεμβρίου του 2020 στο Πνευματικό Κέντρο Σπάρτης