Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο δημιουργίας του Πολιτιστικού Πάρκου Δήμου Ανωγείων, μια πρωτοβουλία του Δήμου Ανωγείων. Βασικός στόχος του είναι η διατήρηση, η προβολή και η προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας του τόπου, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να διατηρηθεί «ζωντανή η μνήμη» και να επικοινωνηθούν αξίες και ιδανικά που είναι αναγκαία στις μέρες μας.

Οι εκθεσιακοί χώροι του Πάρκου θα σχεδιαστούν με τρόπο ώστε να αποδοθούν τα σημαντικά στοιχεία πολιτισμού της περιοχής με οδηγό τα γεγονότα. Το έργο συμπεριλαμβάνει και τον προσδιορισμό του αφηγήματος και των βασικών θεματικών ενοτήτων, σενάρια χωροθέτησης της ροής των επισκεπτών και των εκθεσιακών ενοτήτων, καθώς και προτάσεις ερμηνευτικών μέσων.

Το όραμα για τη δημιουργία του Πολιτιστικού Πάρκου του Δήμου Ανωγείων αποτυπώνεται στη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου στον οποίο θα παρουσιάζονται σημαντικές πτυχές της τοπικής ιστορίας των Ανωγείων, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με βάση την εννοιολογική και ιστορική τους σημασία με υποστηρικτικό ρόλο, ως μέσο του εκπαιδευτικού χαρακτήρα των εκθεμάτων. Οι εκθεσιακοί χώροι θα επικεντρωθούν στα γεγονότα που συνθέτουν τη συλλογική μνήμη, το ιστορικό βίωμα, τα γεγονότα εκείνα που σημάδεψαν τον τόπο και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εξέλιξης της ιστορίας και της τοπικής κοινωνίας.

Εργοδότης είναι ο Δήμος Ανωγείων.