Πρόκειται για μεγάλης κλίμακας έργο ερμηνείας, το οποίο αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος στις περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης. Ο Φορέας έχει πλέον καταργηθεί και ενσωματωθεί ως Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς, στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.). Το έργο περιλαμβάνει οκτώ (8) τμήματα:

  • Αναβάθμιση εκθεσιακού χώρου του Κέντρου Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου στην Τραϊανούπολη

Επισκευθείτε τον χώρο

  • Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου στην Τραϊανούπολη
  • Παραγωγή περιοδεύουσας έκθεσης ερμηνείας περιβάλλοντος
  • Παραγωγή συστήματος ερμηνείας στα παρατηρητήρια του Δέλτα Έβρου (θέσεις: Άνθεια, Δράνα, Παλούκια)
  • Οργάνωση διαδρομών ερμηνείας περιβάλλοντος στην περιοχή του Άβαντα Αλεξανδρούπολης
  • Οργάνωση αναρριχητικών πεδίων στον Άβαντα
  • Παραγωγή εφαρμογής για «έξυπνες συσκευές», με τη χρήση της τεχνολογίας BLE (Bluetooth Low Energy)
  • Δημιουργία πολύγλωσσης ιστοσελίδας προώθησης των δράσεων οικοτουρισμού (επισκεφθείτε την ιστοσελίδα εδώ)

Μέσω των παραπάνω δράσεων, το έργο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επισκεπτών της περιοχής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του Δικτύου Natura 2000, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών για κατοίκους και επισκέπτες και στην αύξηση της επισκεψιμότητας. Επιπλέον, στοχεύει στην συμπερίληψη των ευαίσθητων ομάδων (ΑΜΕΑ) στην ενημερωτική διαδικασία, δημιουργώντας τις κατάλληλες υποδομές και στην παροχή δυνατότητας απομακρυσμένης πληροφόρησης και ενημέρωσης, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες.

Το έργο εστιάζει κυρίως στο Δέλτα του Έβρου, με βασικό άξονα ερμηνείας τη «δύναμη» του νερού, χάρη στην οποία έχει δημιουργηθεί ένα πολυποίκιλο περιβάλλον που έχει ευνοήσει την ανάπτυξη της βιοποικιλότητας στη περιοχή, καθώς και στη περιοχή του Άβαντα, όπου θα οργανωθούν αναρριχητικά πεδία και διαδρομές ερμηνείας πολιτισμικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Δέλτα Έβρου

Το Δέλτα του Έβρου αποτελεί τη νότια κατάληξη του δεύτερου μεγαλύτερου ποταμού της Ανατολικής Ευρώπης, του ποταμού Έβρου. Το 1974, το Δέλτα του Έβρου αναγνωρίστηκε ως Υγρότοπος Διεθνούς Σημασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης Ramsar, ενώ το 2007 χαρακτηρίστηκε κι ως Εθνικό Πάρκο. Αποτελεί αναγνωρισμένη περιοχή σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο και συγκαταλέγεται στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 (σε εφαρμογή της Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ) και της Οδηγίας για τα Πουλιά (2009/147/ΕΚ) με τους κωδικούς: GR1110007 «Δέλτα Έβρου και δυτικός βραχίονας» (Ειδική Ζώνη Διατήρησης) και GR1110006 «Δέλτα Έβρου» (Ζώνη Ειδικής Προστασίας).

Το Δέλτα του Έβρου έχει πολύ μεγάλη αξία για την ορνιθοπανίδα, γεγονός που αποτυπώνεται στην καταγεγραμμένη παρουσία 324 διαφορετικών ειδών στη περιοχή. Είδη που τρέφονταιαναπαράγονταιδιαχειμάζουν ή σταθμεύουν προσωρινά κατά τη μετανάστευση αφθονούν στο Δέλτα, ενώ αρκετά από αυτά είναι σπάνια και απειλούμενα σε εθνικό επίπεδο.

Άβαντας

Η ευρύτερη περιοχή του Άβαντα διακρίνεται για τα αναρριχητικά πεδία και το φυσικό της περιβάλλον. Στην περιοχή που περιβάλει το πεδινό χωριό του Άβαντα, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να περπατήσουν δίπλα από τα κάστρα της περιοχής, να επισκεφθούν εκκλησίες, αρχαιολογικούς χώρους, καταρράκτες και αναρριχητικά πεδία. Η περιοχή ανήκει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000 με ονομασία «Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα Έβρου» (κωδικός: GR1110009) και αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) που προστατεύεται για την παρουσία σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας, όπως τον μαυρόγυπα (Aegypius monachus) ή τον ασπροπάρη (Neophron percnopterus).

Σαμοθράκη

Με ιδιαίτερα φυσικά τοπία και πολιτισμική ταυτότητα, το νησί της Σαμοθράκης προσφέρει πολλές δυνατότητες αναψυχής και εξερεύνησης. Διακρίνεται το Δάσος του Μαρτίνη με τις υπεραιωνόβιες βελανιδιές του, καθώς και ναϊκό συγκρότημα του Ιερού των Μεγάλων Θεών, όπου η θρησκευτική δραστηριότητα διήρκησε μέχρι το 4ο αιώνα μ.Χ. Η βιοποικιλότητα στο νησί είναι πλούσια, ιδιαίτερα η ορνιθοπανίδα της με τουλάχιστον 150 είδη, συμπεριλαμβανομένου του μαυροπετρίτη (Falco eleonorae)και του μαυροπελαργού (Ciconia nigra). Το νησί χαρακτηρίζεται από τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 με ονομασία «Σαμοθράκη: Όρος Φεγγάρι και παράκτια ζώνη» (Ζώνη Ειδικής Προστασίας με κωδικό: GR1110012) και «Φεγγάρι Σαμοθράκης, ανατολικές ακτές, Βραχονησία Ζουράφα και θαλάσσια ζώνη» (Ειδική Ζώνη Διατήρησης με κωδικό: GR1110004).

Το σύστημα ερμηνείας μεταξύ άλλων θα έχει κοινή αισθητική και αντίληψη, θα εξυπηρετεί τις ανάγκες για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, θα προάγει τους σκοπούς της προστασίας και της διαχείρισης καθώς και το έργο της Μονάδας Διαχείρισης.

Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε η ένωση εταιριών: «ΟικοΜ ΕΠΕ – TETRAGON ΑΕ».