Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία “ΟικοΜ Μελετητική Περιβάλλοντος ΕΠΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟικοΜ ΕΠΕ»,  (εφεξής η «Εταιρεία») ιδρύθηκε το 2007 από μια ομάδα επιστημόνων με σημαντική και πολυετή εμπειρία στους τομείς της προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος. Η Εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Ως εκ τούτου προβαίνει στη συλλογή και επεξεργασία μόνο των πληροφοριών εκείνων που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού που περιγράφεται παρακάτω.

Α. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες που σας αφορούν από την εταιρική μας ιστοσελίδα https://www.oikom.gr/, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας info@oikom.gr ή/και το προφίλ μας στον ιστοχώρο επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn, https://www.linkedin.com/company/oikom-ltd, που δίδονται ελεύθερα απευθείας από εσάς χωρίς καμία απολύτως εξαρτώμενη παροχή ή αντάλλαγμα.

Η Εταιρεία μπορεί να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει ορισμένες ή όλες τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, εφόσον έχουν μεταδοθεί από εσάς κατά τους ανωτέρω τρόπους, για τον σκοπό που περιγράφεται παρακάτω:

  • προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, ηλικία, φύλο και στοιχεία επικοινωνίας,
  • τα επαγγελματικά σας στοιχεία, όπως ενδεικτικά, η ειδικότητά σας, η προϋπηρεσία σας, κ.α.
  • στοιχεία αλληλεπιδράσεων σας με εμάς, όπως τι είδους επικοινωνία πραγματοποιήσαμε, τα θέματα που συζητήθηκαν, τη γνώση και τα ερωτήματα που είχατε για την επιχείρησή μας, και οποιαδήποτε ερωτήματα μας απευθύνατε σχετικά με το αντικείμενο της Εταιρείας.
  • cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό την βελτίωση της πρόσβασης και περιήγησης των επισκεπτών προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συλλογή σχετικών πληροφοριών με αυτή

Επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες με σκοπό τη διαχείριση οποιασδήποτε υφιστάμενης ή μελλοντικής σχέσης ενδέχεται να έχουμε μαζί σας, την επικοινωνία μας μαζί σας, την παροχή πληροφοριών σχετικών με την εξειδίκευση σας και απαραίτητες πληροφορίες, σχετικά με τις υπηρεσίες της Εταιρείας μας.

Η Εταιρεία δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τις εφαρμογές για smartphone (όπως τις εφαρμογές Bluetooth Low Energy π.χ. Boikom, Ovgoro κ.α.). Ανώνυμα δεδομένα εφαρμογών ίσως συλλεχθούν μόνο για σκοπούς λειτουργικότητας της εφαρμογής (π.χ. αναφορές σφαλμάτων).

Β. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία δεσμεύεται προκειμένου να μην κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε οιονδήποτε τρίτο, πέραν των συνεργατών μας που διαχειρίζονται τα ηλεκτρονικά μέσα της Εταιρείας και την ασφάλεια των δεδομένων και των πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω του ως άνω ιστοτόπου μας.

Γ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία έχει ήδη λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους προστασίας και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρεία επίσης διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται σχέση μαζί σας ή ενδέχεται να υπάρξει στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση δε τηρούμε σε αρχείο τα δεδομένα σας πέραν του ενός έτους από την λήψη τους.

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία ώστε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε που σας αφορούν καθώς και διόρθωση των ανακριβών δεδομένων και συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων που ενδεχομένως κριθεί απαραίτητο. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορείτε να εναντιωθείτε στον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων για εσάς, περιορισμό της επεξεργασίας τέτοιων δεδομένων, και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε εσάς ή σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα ή εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτή τη γνωστοποίηση ή θα θέλατε να μην επικοινωνήσει ξανά μαζί σας η Εταιρεία, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@oikom.gr ή στον τηλεφωνικό αριθμό 210-6107403.

Αυτό το έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 12.10.2022.