Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» -«ΕΠΑΝ ΙΙ» του υπουργείου Ανάπτυξης, επέβλεψε τις εργασίες αποκατάστασης του «Αρχοντικού Πετραλιά» στη Δίβρη και του Δημοτικού Σχολείου στην Ορεινή. Το έργο της αποκατάστασης των δύο κτιρίων πραγματοποιήθηκε προκειμένου το «Αρχοντικό Πετραλιά» να μετατραπεί σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και το παλιό δημοτικό σχολείο της Ορεινής σε Κέντρο Ενημέρωσης Οικοτουρισμού.

Οι εταιρίες ΟΙΚΟΜ και ΤΕΤΡΑΓΚΟΝ μελέτησαν και υλοποίησαν τη μόνιμη έκθεση του Κέντρου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δίβρης στο Αρχοντικό Πετραλιά, μετατρέποντάς το έτσι σε έναν χώρο πολιτισμού, όπου αναδεικνύεται η ιστορία, η φύση και το αθλητικό – ολυμπιακό ιδεώδες.

Σκοπός του έργου είναι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Δίβρης και το Κέντρο Ενημέρωσης Ορεινής να καταστούν χώροι επισκέψιμοι, που προάγουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της ευρύτερης περιοχής. Το έργο, συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, μέσω του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της παραγωγής και της εγκατάστασης του Συστήματος Ερμηνείας Περιβάλλοντος (εκθεματικές επιφάνειες, διοράματα και σκηνογραφίες, αναπαραστάσεις, ψηφιακές εφαρμογές).

(Το κτίριο στη Δίβρη παραχωρήθηκε ως δωρεά στο Δήμο Λαμπείας από την οικογένεια της πρώην υπουργού κ. Φάνης Πάλλη Πετραλιά και της αδελφής της Τίτης Ψιλάκη – Πετραλιά, κληρονόμων του Επαμεινώνδα Πετραλιά).

 

 

 Α. Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Δίβρης
Η προσέγγιση για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στη Δίβρη σχετίζεται αφενός με την προβολή και ανάδειξη του δίπολου Φύση και Πολιτισμός στην ευρύτερη περιοχή και αφετέρου με την ειδική παρουσίαση – αφιέρωμα στο Ιστορικό, Αθλητικό και Ολυμπιακό στοιχείο των δωρητών του αρχοντικού, της οικογένειας Πετραλιά. Η έκθεση εμπλουτίστηκε μουσειογραφικά με ιστορικό υλικό, τεκμήρια και κειμήλια της οικογένειας Πετραλιά, που παραχωρήθηκαν αποκλειστικά για χρήση στο συγκεκριμένο χώρο.

Β. Κέντρο Ενημέρωσης Οικοτουρισμού Ορεινής
Η προσέγγιση για το Κέντρο Ενημέρωσης Οικοτουρισμού στην Ορεινή σχετίζεται με την προβολή και ανάδειξη των σημείων ενδιαφέροντος του τόπου που ξεχωρίζουν για το φυσικό τους κάλος και την πολιτιστική τους αξία.