Διαχειριστής και Διευθυντής της ΟικοΜ ΕΠΕ. Βιολόγος (ΑΠΘ), MSc Οικολογικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος (Gh Kassel, Universitaet des Landes Hessen) Διαθέτει περισσότερα από 20 έτη εργασιακή εμπειρία στο σχεδιασμό και την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και προγραμμάτων. Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου τάξης Γ’ στις κατηγορίες 26 (Αλιευτικές Μελέτες) και 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες). Έχει συμμετάσχει ως ανάδοχος και/ή ειδικός…

Περιβαλλοντολόγος

Εταίρος της ΟικοΜ ΕΠΕ. Περιβαλλοντολόγος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) Διαθέτει περισσότερα από 15 έτη εργασιακή εμπειρία στην περιβαλλοντική διαχείριση. Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου τάξης Γ’ στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες). Έχει συμμετάσχει ως συντονίστρια ή/και ειδική επιστήμονας στην εκπόνηση περισσότερων από 50 περιβαλλοντικών μελετών και προγραμμάτων, με κύρια ειδίκευση στην Προστασία και Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος και…

Περιβαλλοντολόγος

Εταίρος της ΟικοΜ ΕΠΕ. Περιβαλλοντολόγος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) Διαθέτει εργασιακή εμπειρία άνω των 15 ετών στην περιβαλλοντική διαχείριση. Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου τάξης Γ’ στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες). Ειδικεύεται στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων/ Στρατηγική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έχει συμμετάσχει ως συντονιστής και ειδικός επιστήμονας σε περισσότερες από 150 Μελέτες…

Περιβαλλοντολόγος

Εταίρος της ΟικοΜ ΕΠΕ. Περιβαλλοντολόγος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), MSc Περιβαλλοντική Βιολογία/ Διαχείριση Χερσαίων Πόρων (Πανεπιστήμιο Κρήτης) Διαθέτει εργασιακή εμπειρία άνω των 15 ετών στην περιβαλλοντική διαχείριση. Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου τάξης Β’ στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες). Έχει εξειδίκευση στη συστηματική παρακολούθηση ειδών ορνιθοπανίδας, στην προστασία και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, στην εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα…

Μηχανικός Περιβάλλοντος

Μηχανικός Περιβάλλοντος (Πανεπιστήμιο Πατρών), MSc Αειφορική Διαχείριση Προστατευομένων Περιοχών (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) Από το 2008 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ. Διαθέτει ερευνητική και εργασιακή εμπειρία άνω των 5 ετών στην περιβαλλοντική διαχείριση. Έχει εξειδίκευση σε ζητήματα εδαφολογίας, βλάστησης και τύπων οικοτόπων, οικοτοξικολογίας. Έχει συμμετάσχει ή/και συντονίσει την εκπόνηση μεγάλου αριθμού περιβαλλοντικών μελετών και προγραμμάτων (Μελέτες Περιβαλλοντικών…

Γεωλόγος

Γεωλόγος (Πανεπιστήμιο Πατρών) MSc Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον με ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία (Πανεπιστήμιο Πατρών), PhD στις Θαλάσσιες Επιστήμες (Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας) Από το 2018 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ. Ειδικεύεται στη διαχείριση και αποκατάσταση υποβαθμισμένων υδάτινων οικοσυστημάτων. Ασχολείται με την υδροδυναμική και οικολογική μοντελοποίηση σε εσωτερικά και παράκτια ύδατα και την ανάπτυξη πρακτικών και τεχνικών…

Περιβαλλοντολόγος

Περιβαλλοντολόγος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), MSc Γεωγραφία και Σχεδιασμός στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) Από το 2011 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ. Διαθέτει ερευνητική και εργασιακή εμπειρία άνω των 5 ετών Έχει εξειδίκευση σε εργασίες πεδίου: καταγραφή βλάστησης-χλωρίδας και ορνιθοπανίδας, αναγνώριση πετρωμάτων και γεωλογικών σχηματισμών, καταγραφή χρήσεων γης.

Περιβαλλοντολόγος

Περιβαλλοντολόγος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), MSc Σχεδιασμός Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) Από το 2013 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ. Έχει εμπειρία και εξειδίκευση σε ζητήματα διαχείρισης πολιτισμικού περιβάλλοντος και στο σχεδιασμό γραφικών διεπαφών χρήσης. Έχει εργασιακή εμπειρία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Περιβαλλοντολόγος

Περιβαλλοντολόγος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), MSc Διατήρηση (MSc Conservation, University College London), Υπ. Διδάκτορας Ζωολογίας (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) Από το 2009 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία άνω των 10 ετών στην περιβαλλοντική διαχείριση. Έχει εξειδίκευση στην εκτίμηση επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον και στην προστασία…

Περιβαλλοντολόγος

Περιβαλλοντολόγος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) MBA (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) Από το 2024 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ Διαθέτει εργασιακή εμπειρία άνω των 20 ετών στη διαχείριση περιβάλλοντος και στη συμβουλευτική εταιριών σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και ESG. Ειδικεύεται στην εκτίμηση, αξιολόγηση και βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος εταιριών και στην εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων (capacity building) σε θέματα ESG…

Βιολόγος (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), MSc Περιβάλλον και Ανάπτυξη (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) Από το 2019 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία άνω των 5 ετών στην περιβαλλοντική διαχείριση. Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου τάξης Α στην Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) και έχει εξειδίκευση σε θέματα που άπτονται της βιώσιμης ανάπτυξης, της διατήρησης και προστασίας του…

Βιολόγος (Πανεπιστήμιο Κρήτης), MSc Οικολογία, Εξέλιξη και Διατήρηση (MSc Ecology, Evolution and Conservation, Imperial College London) Από το 2020 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ. Έχει εξειδίκευση στην εφαρμογή τεχνολογιών, όπως τα drones (ΣμηΕΑ), τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), η μηχανική όραση και η μηχανική μάθηση, στη συλλογή και ανάλυση περιβαλλοντικής πληροφορίας. Έχει εμπειρία στην ανάπτυξη…