Οικονομολόγος (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
MSc Φιλοσοφία και Διοίκηση-Management (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Από το 2018 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ.

  • Διαθέτει εμπειρία άνω των 10 ετών στην οικονομική διαχείριση.
  • Έχει ασχοληθεί με την διαχείριση και την διοικητική υποστήριξη έργων και προγραμμάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.