Εταίρος της ΟικοΜ ΕΠΕ.

Περιβαλλοντολόγος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου),
MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)

  • Διαθέτει εργασιακή εμπειρία άνω των 15 ετών στην περιβαλλοντική διαχείριση.
  • Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου τάξης Γ’ στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).
  • Ειδικεύεται στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων/ Στρατηγική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έχει συμμετάσχει ως συντονιστής και ειδικός επιστήμονας σε περισσότερες από 150 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Προμελέτες και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις, Οικολογικές Μελέτες Βάσης, κ.ά), καθώς και Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
  • Έχει συμμετάσχει ως Περιβαλλοντικός Σύμβουλος στην υποστήριξη μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, στην αξιολόγηση της περιβαλλοντικής τους εφικτότητας και στις δυνατότητες επανασχεδιασμού, ώστε να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά.
  • Έχει συμμετάσχει ως συντονιστής ή/και ειδικός επιστήμονας στην εκπόνηση Μελετών Προστασίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Σχέδια Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Μελέτες Οικοτουρισμού και Ανάδειξης, κ.ά.).
  • Έχει συμμετάσχει ως Εκπαιδευτής Σύμβουλος σε προγράμματα κατάρτισης στελεχών περιβαλλοντικής διαχείρισης, και έχει σχεδιάσει και λειτουργήσει προγράμματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης εργαζομένων σε επιλεγμένες επιχειρήσεις του κλάδου περιβάλλοντος.