Βιολόγος (Πανεπιστήμιο Κρήτης),
MSc Οικολογία, Εξέλιξη και Διατήρηση (MSc Ecology, Evolution and Conservation, Imperial College London)

Από το 2020 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ.

  • Έχει εξειδίκευση στην εφαρμογή τεχνολογιών, όπως τα drones, η μηχανική όραση και μηχανική μάθηση, στη χαρτογράφηση ενδιαιτημάτων και αναγνώριση ειδών.
  • Έχει δημοσιεύσει ερευνητική μελέτη ως πρώτος συγγραφέας σχετικά με τη δυνατότητα της τεχνολογίας drones για τη χαρτογράφηση και παρακολούθηση φυκιών σε ετερογενή περιβάλλοντα, εστιάζοντας στις Αζόρες.