Βιολόγος (Πανεπιστήμιο Κρήτης),
MSc Οικολογία, Εξέλιξη και Διατήρηση (MSc Ecology, Evolution and Conservation, Imperial College London)

Από το 2020 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ.

  • Έχει εξειδίκευση στην εφαρμογή τεχνολογιών, όπως τα drones (ΣμηΕΑ), τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), η μηχανική όραση και η μηχανική μάθηση, στη συλλογή και ανάλυση περιβαλλοντικής πληροφορίας.
  • Έχει εμπειρία στην ανάπτυξη ιστοσελίδων και στη βιντεογράφηση.
  • Έχει συμμετάσχει σε έργα Ερμηνείας Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων και Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών
  • Έχει δημοσιεύσει ερευνητική μελέτη ως πρώτος συγγραφέας σχετικά με τη δυνατότητα της τεχνολογίας drones για τη χαρτογράφηση και παρακολούθηση φυκιών σε ετερογενή περιβάλλοντα, εστιάζοντας στις Αζόρες.