Περιβαλλοντολόγος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου),
MSc Σχεδιασμός Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Από το 2013 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ.

  • Έχει εμπειρία και εξειδίκευση σε ζητήματα διαχείρισης πολιτισμικού περιβάλλοντος και στο σχεδιασμό γραφικών διεπαφών χρήσης.
  • Έχει εργασιακή εμπειρία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.