Περιβαλλοντολόγος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου),
MSc Σχεδιασμός Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Από το 2013 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ.

  • Διαθέτει εργασιακή εμπειρία άνω των 10 ετών σεζητήματα διαχείρισης πολιτισμικού περιβάλλοντος και στο σχεδιασμό γραφικών διεπαφών χρήσης.
  • Έχει συμμετάσχει στην οργάνωση και δημιουργία χώρων περιβαλλοντικής και πολιτιστικής προβολής (έργα ερμηνείας περιβάλλοντος) και έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης/ ενημέρωσης.
  • Έχει συντονίσει ή/και έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό και στην παραγωγή ψηφιακών οπτικοακουστικών παραγωγών, μηχανικών μέσων ερμηνείας, καθώς και συστημάτων επαύξησης εμπειρίας χρηστών σε υπαίθρια συστήματα ερμηνείας περιβάλλοντος.
  • Έχει ασχοληθεί με την καταγραφή και τεκμηρίωση εποπτικού υλικού (συλλογές, αρχειακό υλικό και πρωτότυπα αντικείμενα).
  • Έχει εμπειρία στην οργάνωση και στην επίβλεψη επιμέρους ομάδων που σχετίζονται με τη δημιουργία χώρων προβολής (αρχιτέκτονες, γραφίστες, προγραμματιστές, φωτογράφοι, ηθοποιοί, κατασκευαστές επίπλων κλπ).