Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)
MSc Πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών (Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Από το 2021 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ.

  • Διαθέτει 10-ετή εργασιακή εμπειρία στην διαχείριση και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών έργων που σχετίζονται με την περιβαλλοντική παρακολούθηση και την προστασία και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών.
  • Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου τάξης Α’ στις κατηγορίες 24 (Δασικές Μελέτες) και 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).
  • Διαθέτει εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων διαχείρισης και αποκατάστασης προστατευόμενων περιοχών και δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε προστατευόμενες περιοχές.