Βιολόγος (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
MSc Περιβάλλον και Ανάπτυξη (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Από το 2021 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ.

  • Διαθέτει εργασιακή εμπειρία 4 ετών στην περιβαλλοντική διαχείριση.
  • Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση Ειδικών Οικολογικών Μελετών και Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης.
  • Έχει συμμετάσχει στον συντονισμό και την υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων LIFE.