Αρχαιολόγος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
MSc Μουσειακές Σπουδές (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής)

Από το 2021 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ.

  • Διαθέτει κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού με εξειδίκευση στην ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού.
  • Συμμετέχει στην υλοποίηση έργων περιβαλλοντικής και πολιτιστικής προβολής και στην εκπόνηση μουσειολογικών μελετών.