Διοίκηση επιχειρήσεων (BBA, Πανεπιστήμιο Πατρών)
Ανάπτυξη και Διαχείριση Έργων

Από το 2021 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ.

  • Διαθέτει 20ετή εργασιακή εμπειρία στο χώρο της οργάνωσης του επαγγελματικού ταξιδιού.
  • Έχει εργαστεί ως υπεύθυνος υλοποίησης και διαχείρισης mega projects και διαθέτει 6ετή εμπειρία στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη εργαλείων για τη συλλογή, παρακολούθηση και επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων.
  • Διαθέτει εργασιακή εμπειρία στην οργάνωση και διαχείριση διεπιστημονικών ομάδων και στην εκπόνηση αναφορών για την πορεία υλοποίησης των έργων.
  • Έχει διατελέσει υπεύθυνος οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών προστασίας της ιδιωτικότητας και συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και κατείχε τη θέση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) σε μεγάλο οργανισμό.