Περιβαλλοντολόγος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου),
MSc Διατήρηση (MSc Conservation, University College London),
Υπ. Διδάκτορας Ζωολογίας (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Από το 2009 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ.

  • Διαθέτει εργασιακή εμπειρία άνω των 10 ετών στην περιβαλλοντική διαχείριση.
  • Έχει εξειδίκευση στην εκτίμηση επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον και στην προστασία και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών.
  • Ασχολείται ερευνητικά με την οικολογία, την οικοφυσιολογία και τη διατήρηση της Ελληνικής ερπετοπανίδας.