Βιολόγος (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης),
MSc Περιβάλλον και Ανάπτυξη (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Από το 2019 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ.

  • Διαθέτει εργασιακή εμπειρία άνω των 5 ετών στην περιβαλλοντική διαχείριση.
  • Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου τάξης Α στην Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) και έχει εξειδίκευση σε θέματα που άπτονται της βιώσιμης ανάπτυξης, της διατήρησης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και της οικοτουριστικής ανάπτυξης.
  • Έχει εκπονήσει Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις για έργα και δραστηριότητες, καθώς και Μελέτες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
  • Διαθέτει γνώση της εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ έχει εργαστεί στον ακαδημαϊκό τομέα (2017) ως επιστημονικός συνεργάτης στο εργαστήριο Βιορομποτικής (scientific assistant, Biorobotics Laboratory) στο Freie Universitaet του Βερολίνου, όπου και ολοκλήρωσε πρακτική άσκηση με θέμα την ορνιθοπανίδα το 2010.