Δασολόγος (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης),
ΜSc Διαχείριση Ποταμιού Περιβάλλοντος (MSc River Environments and their Management, University of Birmingham)

Από το 2018 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ.

  • Διαθέτει εμπειρία στην παρακολούθηση και επίβλεψη φυτοτεχνικών και άλλων έργων υποδομής στον ορεινό χώρο
  • Έχει εμπειρία σε εργασίες και λήψη δεδομένων πεδίου με εξειδίκευση στην οικολογία υγροτόπων και ρεόντων υδάτων