Διαχειριστής και Διευθυντής της ΟικοΜ ΕΠΕ.

Βιολόγος (ΑΠΘ),
MSc Οικολογικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος (Gh Kassel, Universitaet des Landes Hessen)

  • Διαθέτει περισσότερα από 20 έτη εργασιακή εμπειρία στο σχεδιασμό και την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και προγραμμάτων.
  • Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου τάξης Γ’ στις κατηγορίες 26 (Αλιευτικές Μελέτες) και 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).
  • Έχει συμμετάσχει ως ανάδοχος και/ή ειδικός επιστήμονας σε περισσότερες από 30 Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και Σχέδια Διαχείρισης και σε περισσότερες από 100 Προμελέτες και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Επιπλέον έχει συμμετάσχει και συντονίσει μεγάλο αριθμό εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων παρακολούθησης, διαχείρισης και ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών καθώς και ενέργειες ενημέρωσης και ερμηνείας περιβάλλοντος.
  • Έχει σχεδιάσει, οργανώσει και υλοποιήσει προγράμματα εξειδικευμένης κατάρτισης σε θέματα περιβάλλοντος για στελέχη της κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης της καθώς και για αιρετούς της Αυτοδιοίκησης.
  • Έχει εργαστεί ως Σύμβουλος Φορέων της Αυτοδιοίκησης στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (1988-1997) στην οποία ήταν προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
  • Ήταν ιδρυτής εταίρος (με ποσοστό 50%) και διαχειριστής της εταιρείας ΟΙΚΟΣ-Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος ΕΠΕ (1995-2010).