Εταίρος της ΟικοΜ ΕΠΕ.

Περιβαλλοντολόγος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

  • Διαθέτει περισσότερα από 15 έτη εργασιακή εμπειρία στην περιβαλλοντική διαχείριση.
  • Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου τάξης Γ’ στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).
  • Έχει συμμετάσχει ως συντονίστρια ή/και ειδική επιστήμονας στην εκπόνηση περισσότερων από 50 περιβαλλοντικών μελετών και προγραμμάτων, με κύρια ειδίκευση στην Προστασία και Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος και των Προστατευόμενων Περιοχών (Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Σχέδια Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και προγράμματα εποπτείας / παρακολούθησης τύπων οικοτόπων και ειδών).
  • Έχει συντονίσει την οργάνωση και δημιουργία χώρων περιβαλλοντικής και πολιτιστικής προβολής (έργα ερμηνείας περιβάλλοντος) και έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης του κοινού για περιβαλλοντικά ζητήματα.
  • Έχει συμμετάσχει ως συντονίστρια ή/και ειδική επιστήμονας στην εκπόνηση μελετών ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών (Μελέτες/ Προγράμματα Οικοτουρισμού) και σχεδιασμού/ προώθησης συμβατών με την προστασία δράσεων ανάπτυξης.
  • Διαθέτει εμπειρία στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών Συμβούλου για φορείς και υπηρεσίες, καθώς και στο διοικητικό συντονισμό μεγάλων προγραμμάτων και στο συντονισμό διεπιστημονικών ομάδων.