Εταίρος της ΟικοΜ ΕΠΕ.

Περιβαλλοντολόγος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

  • Διαθέτει περισσότερα από 15 έτη εργασιακή εμπειρία στην περιβαλλοντική διαχείριση.
  • Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου τάξης Γ’ στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).
  • Έχει συμμετάσχει ως συντονίστρια ή/και ειδική επιστήμονας στην εκπόνηση περισσότερων από 50 περιβαλλοντικών μελετών και προγραμμάτων, με κύρια ειδίκευση στην Προστασία και
  • Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος και των Προστατευόμενων Περιοχών (Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Σχέδια Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και προγράμματα εποπτείας / παρακολούθησης τύπων οικοτόπων και ειδών).
  • Έχει συντονίσει την οργάνωση και δημιουργία χώρων περιβαλλοντικής και πολιτιστικής προβολής (έργα ερμηνείας περιβάλλοντος) και έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης του κοινού για περιβαλλοντικά ζητήματα.
  • Έχει συμμετάσχει ως συντονίστρια ή/και ειδική επιστήμονας στην εκπόνηση μελετών ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών (Μελέτες/ Προγράμματα Οικοτουρισμού) και σχεδιασμού/ προώθησης συμβατών με την προστασία δράσεων ανάπτυξης.
  • Διαθέτει εμπειρία στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών Συμβούλου για φορείς και υπηρεσίες, καθώς και στο διοικητικό συντονισμό μεγάλων προγραμμάτων και στο συντονισμό διεπιστημονικών ομάδων.