Γραμματειακή Υποστήριξη
Οικονομολόγος – Πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
(ASE, Bucharest)

Από το 2023 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ.

  • Πιστοποιημένη Performance and Development Coach.
  • Έχει πολυετή εμπειρία στην ελληνική λιανική τραπεζική.
  • Έχει 7ετή εργασιακή εμπειρία στον τομέα της κοινωνικής στέγασης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πέρα από τα διαχειριστικά καθήκοντα, μεγάλο μέρος της δουλειάς της ήταν να βοηθάει ως coach τους ωφελούμενους να ανταπεξέλθουν και να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους.