Περιβαλλοντολόγος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου),
MSc Γεωγραφία και Σχεδιασμός στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Από το 2011 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ.

  • Διαθέτει ερευνητική και εργασιακή εμπειρία άνω των 5 ετών
  • Έχει εξειδίκευση σε εργασίες πεδίου: καταγραφή βλάστησης-χλωρίδας και ορνιθοπανίδας, αναγνώριση πετρωμάτων και γεωλογικών σχηματισμών, καταγραφή χρήσεων γης.