Εταίρος της ΟικοΜ ΕΠΕ.

Περιβαλλοντολόγος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου),
MSc Περιβαλλοντική Βιολογία/ Διαχείριση Χερσαίων Πόρων (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

  • Διαθέτει εργασιακή εμπειρία άνω των 15 ετών στην περιβαλλοντική διαχείριση.
  • Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου τάξης Β’ στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).
  • Έχει εξειδίκευση στη συστηματική παρακολούθηση ειδών ορνιθοπανίδας, στην προστασία και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, στην εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικών Πάρκων.
  • Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση πλήθους Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ειδικών Ορνιθολογικών Μελετών, Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων, καθώς και Μελετών Προστασίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σχεδίων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών).