Περιβαλλοντολόγος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
MBA (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Από το 2024 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ

  • Διαθέτει εργασιακή εμπειρία άνω των 20 ετών στη διαχείριση περιβάλλοντος και στη συμβουλευτική εταιριών σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και ESG.
  • Ειδικεύεται στην εκτίμηση, αξιολόγηση και βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος εταιριών και στην εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων (capacity building) σε θέματα ESG για στελέχη επιχειρήσεων.
  • Έχει συντονίσει τη συγγραφή Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης με βάση διεθνή πρότυπα, την ανάπτυξη σχεδίων εσωτερικής και εξωτερικής ESG επικοινωνίας, καθώς επίσης και την ανάπτυξη ESG στρατηγικής και την εκτίμηση και αξιολόγηση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων και ευκαιριών εταιριών προερχόμενων από διάφορους οικονομικούς κλάδους.
  • Έχει συμμετάσχει ως συντονιστής ή/και ως ειδικός επιστήμονας σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα που σχετίζονται μετην περιβαλλοντική διαχείριση και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
  • Έχει διατελέσει υπεύθυνος οργάνωσης και διοίκησης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.