Μηχανικός Περιβάλλοντος (Πανεπιστήμιο Πατρών),
MSc Αειφορική Διαχείριση Προστατευομένων Περιοχών (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Από το 2008 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ.

  • Διαθέτει ερευνητική και εργασιακή εμπειρία άνω των 5 ετών στην περιβαλλοντική διαχείριση.
  • Έχει εξειδίκευση σε ζητήματα εδαφολογίας, βλάστησης και τύπων οικοτόπων, οικοτοξικολογίας.
  • Έχει συμμετάσχει ή/και συντονίσει την εκπόνηση μεγάλου αριθμού περιβαλλοντικών μελετών και προγραμμάτων (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Σχέδια Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και προγράμματα εποπτείας / παρακολούθησης τύπων οικοτόπων και ειδών).