Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργός (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)
Msc Περιβάλλον και Ανάπτυξη (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)
Msc Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Από το 2021 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ.

  • Διαθέτει εργασιακή εμπειρία άνω των 5 ετών στην περιβαλλοντική διαχείριση.
  • Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου τάξης Α στην Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) και στην Κατηγορία 19 (Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες) και έχει εξειδίκευση σε θέματα που άπτονται της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου χώρου.
  • Έχει εκπονήσει Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες και έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών.
  • Έχει εμπειρία στην ανάλυση τηλεπισκοπικών δεδομένων και εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και διαθέτει πτυχίο κατάδυσης επιπέδου Scientific Diver της CMAS/ΕΟΥΔΑ.