12 Μαρτίου 2020

Με έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς όλους τους Αναδόχους των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης δίνεται παράταση της τρέχουσας φάσης των μελετών, με χρόνο παράδοσης τον Νοέμβριο του 2020. Ο λόγος της παράτασης σχετίζεται με την επικείμενη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που αφορά στις προστατευόμενες περιοχές.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο: “…στο πλαίσιο του «Εκσυγχρονισμού της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας», από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχεδιάζονται αλλαγές στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί προστατευόμενων περιοχών. Οι αλλαγές αναμένεται να οριστικοποιηθούν με την ψήφιση του σχετικού νόμου από την Βουλή, το προσεχές διάστημα και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις εν εξελίξει Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες που εκπονούνται σε όλη την Ελλάδα”.

Δεδομένης και της συγκυρίας με την πανδημία του COVID–19 και τις απαγορεύσεις μετακινήσεων με σκοπό την προστασία του πληθυσμού, η ομάδα έργου εργάζεται εξ’ αποστάσεως για θέματα που αφορούν στη μελέτη και είναι στη διάθεσή σας για επικοινωνία και συνεργασία.

Με την ευχή να είμαστε όλοι υγιείς.