Τα αποτελέσματα των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και των Σχεδίων Διαχείρισης για τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου τίθενται σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2022.

Πρόκειται για επιστημονικές μελέτες που υλοποιούνται με σκοπό:
α) να καταδειχθούν και να τεκμηριωθούν τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να παρθούν ώστε οι συγκεκριμένες περιοχές να εξακολουθούν και στο μέλλον να είναι σημαντικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
β) να διατυπωθούν αναγκαίοι όροι και περιορισμοί, ώστε να εξασφαλιστεί ότι υφιστάμενες χρήσεις γης και δραστηριότητες δύναται να συνυπάρχουν με τη διατήρηση της άγριας ζωής,
γ) να διατυπωθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις διαχείρισης και εκείνα τα συγκεκριμένα έργα που θα εξασφαλίσουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.Η εταιρεία ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ έχει αναλάβει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την εκπόνηση των σχετικών μελετών, με συνεργάτες ερευνητές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, του ΕΛΚΕΘΕ, του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά και ειδικούς επιστήμονες από την Κρήτη.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη συνεργασίας με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της, η ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν γνώση των σχετικών μελετών και να διατυπώσουν τις απόψεις τους επ’ αυτών.

Όπως επισημαίνει ο κ. Ευάγγελος Παππάς, Διευθυντής της ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ, «Είναι σημαντικό, τόσο για την ομάδα μελέτης, όσο και για το Υπουργείο, να καταγραφούν οι διαφορετικές απόψεις των τοπικών αρμόδιων φορέων αλλά και των χρηστών των περιοχών NATURA 2000, ώστε αυτές να συγκεραστούν (κατά το δυνατόν) και να αποδοθούν με έναν τεχνικό και επιστημονικό τρόπο, προκειμένου να μπορέσουν να υιοθετηθούν από τη διοίκηση και να λειτουργήσουν στην πράξη».

 

Δελτίο Τύπου (16/12/21) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

 

Συνέντευξη (21/12/21) του κ Ε. Παππά στο ραδιοφωνικό σταθμό logo89.8