16 Ιουλίου 2019

“Τα στελέχη της Ομάδας Μελέτης ζήτησαν μια συνάντηση γνωριμίας με τα αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας προκειμένου να ενημερώσουν επί του βασικού πλαισίου υλοποίησης της μελέτης, και να καθοριστεί το πλαίσιο συνεργασίας που περιλαμβάνει καταγραφή δεδομένων, απόψεις και οργάνωση της επικοινωνίας και διαβούλευσης καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησής της.Τη συνάντηση οργάνωσε και συντόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ενέργειας Νίκος Καλογερής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης δήλωσε ότι «αποτελεί πάγια θέση της Περιφέρειας η ολοκλήρωση των ΕΠΜ και των σχεδίων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών όπως αποτυπώθηκε και στο πρόσφατο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κρήτης. Θα συνεργαστούμε με τον ανάδοχο για ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα που θα στοχεύει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας του νησιού μας. Οι προστατευόμενες περιοχές που αποτελούν το 35% περίπου της περιφέρειάς μας είναι εργαλεία βιώσιμης ανάπτυξης για την Κρήτη και οφείλουμε να τις διαχειριστούμε σωστά ώστε να εξακολουθούν να παίζουν το ρόλο τους για τις επόμενες γενιές χωρίς να υφίστανται αλλοιώσεις και υποβάθμιση λόγω πιέσεων και υπερεκμετάλλευσης από ορισμένους.”

πηγή: ιστοσελίδα Περιφέρειας Κρήτης

 

Σχετικές δημοσιεύσεις:  CRETALIVE