19 Φεβρουαρίου 2019

Στην Αθήνα, στα γραφεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπεγράφη η Σύμβαση που αφορά στη μελέτη με τίτλο «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κρήτης».

Το Υπουργείο εκπροσωπήθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ Σωκράτη Φάμελλο ενώ για την εταιρία ΟικοΜ ΕΠΕ παρευρεθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής αυτής, κος Βαγγέλης Παππάς.