21 Μαρτίου 2019

Με εντολή του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η 21η Μαρτίου 2019 ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης της Α΄ Φάσης της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κρήτης».

Την ίδια ημέρα και με σκοπό την οριζόντια ενημέρωση – ενεργοποίηση όλων των ανάλογων Μελετών για τις περιοχές Natura 2000 της Ελλάδας, προγραμματίστηκε συνάντηση εργασίας στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβαλλόντος & Ενέργειας.

Σχετικό έγγραφο εντολής