Τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022, και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η υβριδική ημερίδα – διαβούλευση παρουσίασης / ενημέρωσης στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ) για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης».

Τη διοργάνωση πραγματοποίησε η ΟικοΜ ΕΠΕ, Ανάδοχος της Μελέτης, με τα μέλη της ομάδας έργου και στόχος της ήταν η ενημέρωση και η καταγραφή απόψεων της τοπικής κοινωνίας γενικότερα, και των ενδιαφερόμενων μερών ειδικότερα, όσον αφορά στα αποτελέσματα των ΕΠΜ και των ΣΔ για 15 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και 17 Ζώνες Ειδικής Προστασίας του Δικτύου Natura 2000 στην Κεντρική και Ανατολική Κρήτη.

Η ημερίδα έλαβε χώρα σε υβριδική μορφή, σε συμμόρφωση με τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα για τη διαχείριση της τρέχουσας πανδημίας και ήταν ανοιχτή στο κοινό μέσω της ζωντανής της αναμετάδοσης από το Facebook και το YouTube.