7 Νοεμβρίου 2019

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ ως Ανάδοχος Εταιρεία της Μελέτης για την ομάδα περιοχών Natura της Περιφερειακής Ενότητας Κρήτης διοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:

«Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 της Περιφέρειας Κρήτης»

Στόχος  της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας αναφορικά με τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και του Σχεδίου Διαχείρισης για 28 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και 26 Ζώνες Ειδικής Προστασίας του Δικτύου Νatura 2000 στην Κρήτη. Το έργο αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη δημιουργία ενός Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών. Τα αποτελέσματά του θα χρησιμοποιηθούν από όλες τις αρμόδιες αρχές  που είναι υπεύθυνες για τις προστατευόμενες περιοχές (Φορείς Διαχείρισης, ΥΠΕΝ, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κ.λπ.). Επίσης, θα αποτελούν σημαντική βάση για το χωροταξικό σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή στο κοινό.

Τόπος υλοποίησης: Πειραματικό Θέατρο, Πολιτιστικό & Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, 71201 Ηράκλειο

Σχετικές δημοσιεύσεις: CRETALIVE 11/11/2019