Μπορεί μια προστατευόμενη περιοχή να είναι καλή επιχείρηση; Οι προστατευόμενες περιοχές δημιουργούν αγαθά και υπηρεσίες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά συχνά αγωνίζονται για την κάλυψη των βασικών δαπανών διαχείρισης και συντήρησης. Η IUCN έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα για να βρει και να καλλιεργήσει ιδέες για τη δημιουργία και τη διοχέτευση εσόδων σε προστατευόμενες περιοχές, ώστε να συνεχίσουν να διατηρούν τους πολύτιμους φυσικούς τους πόρους.”  (Πηγή: Incubator for Nature Conservation)

Το πρόγραμμα Incubator for Nature Conservation της IUCN υποστηρίζει την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση καινοτόμων ιδεών για τη μόχλευση πόρων προς όφελος των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η IUCN συνεργάζεται με περιοχές σε όλο τον κόσμο για να δημιουργήσει συστήματα βιώσιμης χρηματοδότησης προστατευμένων περιοχών.

Το έργο αφορούσε στη σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης για τη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στην πιλοτική φάση (2018 ) συνεργάστηκαν 10 περιοχές από όλο τον κόσμο – προστατευόμενες περιοχές με διαφορετικές προσεγγίσεις για την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων διαχείρισης της φύσης.