Το έργο αφορά στη διατύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων αξιοποίησης του χώρου όπου λειτουργούσε μέχρι και πριν λίγες δεκαετίες, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αρχανών και η διασύνδεσή του με το αγροτικό και τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας Κρήτης. Πρόκειται για έναν χώρο έκτασης περίπου 20.900 τμ., ο οποίος βρίσκεται εντός του οικισμού Άνω Αρχανών και περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό κτιρίων και εγκαταστάσεων. Αποτελεί έναν ιστορικό χώρο, που πιστοποιεί τη διαχρονική σχέση της περιοχής με την πρωτογενή παραγωγή και ιδιαίτερα με το κρασί, αλλά και το λάδι.

Οι προτάσεις στο σύνολο τους πρόκειται να:

α) συμβάλλουν στη διασύνδεση των οικονομικών λειτουργιών με το φυσικό, το πολιτιστικό περιβάλλον και την παραγωγική ταυτότητα της περιοχής,

β) συνεισφέρουν στην τοπική/περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική ενδυνάμωση, μέσω της προώθησης αειφόρων παραγωγικών προτύπων και

γ) προάγουν την τοπική επιχειρηματικότητα μέσω της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί εμβληματική επένδυση για το σύνολο της Κρήτης μέσω του οποίου θα αναδειχθεί η πρωτογενής παραγωγή, τα φυσικά στοιχεία και η πολιτιστική ταυτότητα της ευρύτερης περιοχής (ιστορία και αρχαιολογία, αρχιτεκτονική, έθιμα και παραδόσεις, τοπικά προϊόντα και γεύσεις, πολιτιστικό τοπίο).